Etichete

,

În mijlocul secolului al XIX-lea templul a fost vizitat de naturalistul si exploratorul francez, Henri Mouhot, care a popularizat site-ul în Occident. Mouhot, ca si alti vizitatori timpurii din Vest, nu a putut să creadă că khmerii (populatia indigena a Cambodgiei) au construit templele, datate în jurul aceleasi perioade ca Roma antica.

Eng. In the mid 19th century the temple was visited by the French naturalist and explorer, Henri Mouhot, who popularised the site in the West. Mouhot, like other early Western visitors, found it difficult to believe that the Khmers could have built the temple, and mistakenly dated it to around the same era as Rome.

Istoria adevărată a Angkor Wat a  foat reconstruita din probe stilistice si epigrafice acumulate în timp si in activitatile ulterioare de restaurare efectuate peste tot in site-ul Angkor.  Nu au existat locuinte obisnuite, case sau alte semne de trai casnic, inclusiv ustensile de gătit, arme sau obiecte de îmbrăcăminte, de obicei găsite la site-uri vechi. În schimb există dovezi ale monumentelor in sine.

Eng. The true history of Angkor Wat was pieced together only from stylistic and epigraphic evidence accumulated during the subsequent clearing and restoration work carried out across the whole Angkor site.  There were no ordinary dwellings or houses or other signs of settlement including cooking utensils, weapons, or items of clothing usually found at ancient sites. Instead there is the evidence of the monuments themselves.

Angkor Wat este laudata  mai presus de toate pentru armonia designului său, care a fost comparat cu arhitectura din Grecia si Roma antice. Potrivit lui Maurice Glaize, un reconstructor si specialist in conservare de la mijlocul secolului al XX-lea, templul de la  Angkor,  ” atinge o perfectiune clasica de monumentalitate prin  elementele sale fin echilibrate si dispunerea exactă a proportiilor sale. Este o lucrare de putere, unitate si stil”.

Eng. Angkor Wat has drawn praise above all for the harmony of its design, which has been compared to the architecture of ancient Greece and Rome. According to Maurice Glaize, a mid-20th-century conservator of Angkor, the temple „attains a classic perfection by the restrained monumentality of its finely balanced elements and the precise arrangement of its proportions. It is a work of power, unity and style.

Arhitectura sitului este bazata pe elementele caracteristice ale stilului si include: turnuri ogivale, modelate în mod asemănător cu mugurii de lotus; jumătăti de galerii pentru a extinde pasajele; galerii axiale de conectare cu incintele templului, precum si terasele care apar de-a lungul crucii axei principale a templului. Elementele tipice decorative sunt devatas (nimfele hinduse), bazoreliefuri, ghirlande sculptate sau  frontoane extinse si scene narative. Complexul statuar de la Angkor Wat este considerat conservator, conform coordonatelor canonice fiind mai mult statice si mai putin gratioase decât lucrările anterioare (adica cele hinduse). Alte elemente de design au fost distruse de jafuri si trecerea timpului, inclusiv superbele acoperisuri din  stuc aurit pe turnuri, panourile intrarilor si tavanele din lemn aurit.

Eng. Architecturally, the elements characteristic of the style include: the ogival, redented towers shaped like lotus buds; half-galleries to broaden passageways; axial galleries connecting enclosures; and the cruciform terraces which appear along the main axis of the temple. Typical decorative elements are devatas (or apsaras), bas-reliefs, and on pediments extensive garlands and narrative scenes. The statuary of Angkor Wat is considered conservative, being more static and less graceful than earlier work. Other elements of the design have been destroyed by looting and the passage of time, including gilded stucco on the towers, gilding on some figures on the bas-reliefs, and wooden ceiling panels and doors.

In ultimii ani, Angkor Wat a devenit o destinatie turistică majoră. În 2004 si 2005, cifrele guvernamentale sugerează că au fost , respectiv, 561000 si 677000 vizitatori străini sositi în provincia Siem Reap, aproximativ 50% din toti turistii străini în Cambodgia pentru ambii ani.

Eng. Angkor Wat has become a major tourist destination. In 2004 and 2005, government figures suggest that, respectively, 561,000 and 677,000 foreign visitors arrived in Siem Reap province, approximately 50% of all foreign tourists in Cambodia for both years.

Bibliografie, note si citate:

Buckley, Michael. Vietnam, Cambodia and Laos Handbook. Avalon Travel Publications, 1998.
Guide to the Angkor Monuments – PDF Downloadable English translation of Maurice Glaize’s 1944 guide.
Wikicommons (Eng, Fr)