Etichete

, , , ,

Gyeongbokgung, cunoscut sub numele de Palatul Gyeongbok a fost primul dintre cele “Cinci Mari Palate ” si a   fost construit în 1394 si reconstruit în 1867, acesta fiind palatul regal principal si cel mai mare dintre cele “Cinci Mari Palate ” construite de dinastia Joseon. Palatul Gyeongbok este reprezentantul tipic al arhitecturii dinastice din perioada Joseon.

Eng. Gyeongbokgung, also Gyeongbok Palace, is a royal palace located in northern Seoul, South Korea. First constructed in 1394 and reconstructed in 1867, it was the main and largest palace of the Five Grand Palaces built by the Joseon Dynasty.

Istoria arhitecturii Joseon (1392-1910) poate fi impartita  în trei perioade: timpurie, mediană si matură (sau tarzie) în conformitate cu dezvoltarea culturală si artistică a societatii coreene. În perioada timpurie, arhitectura s-a dezvoltat ca o succesiune a mostenirii culturale a dinastiei precedente, cu noile principii politice, sociale si religioase, călăuzitoare ale confucianismului, care au inlocuit partial budismul.

Eng. The history of Joseon architecture (1392-1910) is described in three periods of: the early, the middle, and the late period, in accordance with cultural and arts development. In the early period, the architecture developed as a succession from the cultural inheritance of the previous dynasty with the new political guiding principles of Confucianism that took the place of Buddhism.

Prin influenta confucianismului, gustul rafinat si  aristocratic al epocii anterioare a fost înlocuit de caracteristicile frumusetii nesofisticate, simple si umile, cu calitătile modestiei si statorniciei. În perioada dinastiei Joseon, arhitectura coreeană s-a dezvoltat cu o vointă unică de a manifesta expresiile religioase si culturale ale ideilor si valorilor din perioada respectiva.

Eng. Through the influence of Confucianism, a refined aristocratic taste of the previous era was replaced by the characteristics of unsophisticated, simple and humble beauty with the qualities of commonness and steadiness. In the period of the Joseon dynasty, Korean architecture developed further with a unique will to manifest the expression of the ideas and values of the period.

Ornamente arhitecturale si conotatia simbolică ale acestora au fost de o mai mare varietate si bogătie estetica. Arhitectii perioadei au dorit să exprime o predilectie pentru indigen si o vointa puternică de a forma un stil coreean în arhitectură, încercand să utilizeze elemente decorative de toate tipurile.

Eng. Architectural ornaments and their symbolic connotation had more variety and richness. Architects of the period intended to express a strong will to form an indigenous style in architecture, and tried to use decorative elements of all kinds.

Aceasta arhitectura a realizat un fel de calitate simfonică cu metodele de organizare arhitecturala prin contrast puternic de lumină si întuneric, de simplitate si complexitate, ajungand în final la punctul culminant de ingeniozitate arhitecturala. Această tendintă de exprimare arhitecturală a perioadei de maturitate ar putea aminti de impresiile oarecum similare ale barocului occidental si stilului rococo.

Eng. This achieved a kind of symphonic quality with the methods of architectural organization by strong contrast of light and dark, of simplicity and complexity, and then finally reached the definite climax of architectural ingenuity. This tendency of architectural expression of the later period might remind us somewhat similar impressions of the Western Baroque and Rococo style.

Bibliografie, note si citate:

Yoon, Jong-soon.  Beautiful Seoul, Seoul: Sung Min Publishing House. 1992
Lee, Peter H.; de Bary, William Theodore .  Sources of Korean Tradition, Volume I: From Early Times Through the Sixteenth Century, New York: Columbia University Press, 1997.
WikiCommon (Eng).