Etichete

, ,

Palatul Peterhof este de fapt denumirea comuna a unei serii de palate şi grădini situate în Saint Petersburg, construite din ordinul lui Petru cel Mare. Aceste palate şi grădini sunt denumite uneori „Versailles-ul rusesc”.

Eng. The Peterhof Palace  is a series of palaces and gardens located in Saint Petersburg, Russia, laid out on the orders of Peter the Great. These Palaces and gardens are sometimes referred as the „Russian Versailles”.

Caracteristica dominantă naturală a complexului Peterhof este stanca înalta de şaisprezece metri, situată la mai puţin de o sută de metri de mal. Gradinile aşa-numite de Jos (Nijni Sad), de aproximativ  1,02 km², cuprind cea mai mare parte din suprafaţa de teren a Peterhof-ului, limitandu-se  între acesta stanca şi mal, întizandu-se la est şi vest cam 200 de metri. Maine vom discuta si despre ambientul exterior al domeniului Peterhof.

Eng. The dominant natural feature of Peterhof is a sixteen-metre-high bluff lying less than a hundred metres from the shore. The so-called Lower Gardens (Nizhny Sad), at 1.02 km² comprising the better part of Peterhof’s land area, are confined between this bluff and the shore, stretching east and west for roughly 200 metres.

Cel mai mare dintre palatele din domeniul Peterhof pare cu adevărat impozant  văzut din gradinile inferioare sau superioare pozitionate imprejurul lui, dar de fapt este destul de îngust şi nici prea mare. Din cele aproximativ treizeci de camere, mai multe merita mentionate pentru frumusetea decoratiei interioare.

Eng. The largest of Peterhof’s palaces looks truly imposing when seen from the Lower or Upper Gardens, but in fact it is quite narrow and not overly large. Of its approximately thirty public rooms, several deserve mention.

Sala Chesma, cea mai mare incapere a palatului, este decorata cu picturi mari, care descriu Bătălia de la Chesma, o victorie navala uimitoare a rusilor in războiului ruso-turc (1768-1774). Acestea au fost pictate între 1771 şi 1773, de către artistul german Philipp Hackert Iacob. Primele sale interpretari ale marilor scene de lupta au fost criticate de către martori ca nu arata realist efectul navelor care explodează – bucatile de lemn care zboară, flăcări mari, de fum şi mingi de foc si totusi sunt extrem de impresionante.

Eng. The Chesma Hall is decorated with twelve large paintings of the Battle of Chesma, a stunning naval victory of the Russo-Turkish War, 1768-1774. These were painted between 1771 and 1773 by the German artist Jacob Philipp Hackert. His first renderings of the great battle scenes were criticized by witnesses as not showing realistically the effect of exploding ships — the flying timbers, great flames, smoke, and fireballs.

La est şi la vestul palatului se situeaza cabinete chinezesti, care  au fost decorate între 1766 şi 1769 pentru a expune obiecte de artă decorativă importate din Est. Peretii au fost decorati cu imitaţii de modele orientale de meseriaşi ruşi pe fondul unor picturi de peisaje chineze în lac galben şi negru.

Eng. The East and West Chinese Cabinets were decorated between 1766 and 1769 to exhibit objects of decorative art imported from the East. The walls were decorated with imitation Oriental patterns by Russian craftsmen, and hung with Chinese landscape paintings in yellow and black lacquer.

O altă cameră, poziţionata în centrul palatului, poartă numele de Sala Imaginilor. Zidurile sale sunt aproape în întregime acoperite de 368 de picturi, mai ales de femei îmbrăcate variat, diferite ca aspect şi vârstă, dar cele mai multe reprezinta un singur model. Acestea au fost achiziţionate în 1764 de la văduva artistului italian P. Rotari, care a murit în Sankt Petersburg.

Eng. Another room, positioned at the center of the palace, bears the name of the Picture Hall. Its walls are almost entirely covered by a series of 368 paintings, mostly of variously dressed women, differing in appearance and even age, yet most were drawn from a single model. These were purchased in 1764 from the widow of the Italian artist P. Rotari, who died in St. Petersburg.