Etichete

,

Design-ul interior este  un grup de diverse proiecte care implică transformarea unui spaţiu interior într-un „cadru eficient pentru o gama de activităţi umane” care urmează să aibă loc in acel spatiu.

Eng. Interior design describes a group of various yet related projects that involve turning an interior space into an „effective setting for the range of human activities” that are to take place there.

Locuinţa tradiţionala japoneză nu are o utilizare desemnată pentru fiecare cameră în afară de antreu (zona de la intrare – genkan), bucatarie, baie şi toaletă. Orice camera poate fi o cameră de zi, sufragerie, birou (camera de lucru) sau dormitor. Acest lucru este posibil deoarece tot mobilierul este portabil, fiind stocat în oshiire, o mică secţiune a casei (dulapuri de mari dimensiuni), folosită pentru depozitare. Este important să reţineţi că în Japonia camera de zi este exprimata ca i-ma, „spaţiu de trai „. Acest lucru se datorează faptului că dimensiunea unei  camere poate fi schimbată prin modificarea partiţionarii. Casele mari, tradiţionale, au adesea doar un i-ma (living / spaţiu) sub acoperiş, în timp ce bucataria, baia şi toaleta sunt ataşate pe o parte laterală a casei ca extensii.

Eng. Traditional Japanese housing does not have a designated use for each room aside from the entrance area (genkan, ), kitchen, bathroom, and toilet. Any room can be a living room, dining room, study, or bedroom. This is possible because all the necessary furniture is portable, being stored in oshiire, a small section of the house (large closets) used for storage. It is important to note that in Japan, living room is expressed as i-ma, “living space”. This is because the size of a room can be changed by altering the partitioning. Large traditional houses often have only one ima (living room/space) under the roof, while kitchen, bathroom, and toilet are attached on the side of the house as extensions.

Oarecum similar cu birourile moderne, paravanele din cadrul casei sunt create de asa numitele fusuma, usi glisante din lemn şi hârtie, care sunt portabile şi uşor de îndepărtat. Aceste “fusuma” delimiteaza fiecare porţiune de spatiu de sus în jos, astfel se poate crea o mini camera  în aceasta casă.

Eng. Somewhat similar to modern offices, partitions within the house are created by fusuma, sliding doors made from wood and paper, which are portable and easily removed. Fusuma seal each partition from top to bottom so it can create a mini room within the house.

Pe marginea unei case sunt roka, pasaje din lemn etajate, care sunt similare cu holuri intr-o casa occidentala. Roka şi i-ma sunt împărţite de shoji, usi glisante si portabile, care sunt de asemenea realizate din hârtie şi lemn. Spre deosebire de fusuma, hârtia utilizată pentru shoji este foarte subţire, astfel lumina poate patrunde in casa. Acest lucru a fost înainte de a  folosi sticla pentru uşi glisante.

Eng. On the edge of a house are rōka, wooden floored passages, that are similar to hallways. Rōka and ima are partitioned by shōji, sliding and portable doors that are also made from paper and wood. Unlike fusuma, paper used for shōji is very thin so outside light can pass through into the house. This was before glass was used for sliding doors.

Roka şi partea din afara casei sunt împărţite fie de pereţi sau de panouri portabile din lemn, care sunt utilizate pentru a inchide casa pe timp de noapte. Acoperisurile extinse protejeaza roka de umezeala atunci când plouă, cu excepţia sezonului de taifun cand casa devine complet sigilata. Acoperisurile caselor traditionale din Japonia sunt realizate din lemn şi lut, cu gresie sau zone de stuf  pe partea superioara.

Eng. Rōka and outside of the house are either partitioned by walls or portable wooden boards that are used to seal the house at night. Extended roofs protect the rōka from getting wet when it rains, except during typhoon season where the house gets sealed completely. Roofs of traditional houses in Japan are made of wood and clay, with tiles or thatched areas on top.

Bibliografie, note si citate:

Edward S. Morse : Japanese homes and their surroundings 1838–1925, published by Charles E. Tuttle company,
Sven Ingmar Thies: Japanese Rooms — Intimate interiors of Japanese living in Tokyo, Berlin, New York, Shanghai and Vienna, Berlin: Schwarzerfreitag (publ.) 2007
WikiCommon (Eng)

Anunțuri