Etichete

, , ,

Casa memoriala Rembrandt este in Jodenbreestraat, în Amsterdam, Olanda, unde Rembrandt a trăit şi a pictat  aproape douăzeci de ani. Aceasta casa a devenit astazi muzeu. Rembrandt a cumpărat casa în 1639 şi a locuit in ea până când a intrat în faliment în 1656 si toate bunurile sale au fost scoase la licitaţie. Datorita unui inventar detaliat, catalog al licitaţiei şi unor desene ale lui Rembrandt, avem astazi o idee foarte bună a conţinutului. Aceste detalii  au permis curatorilor acestui muzeu să reconstituie aspectul  camerelor cu elemente din acea perioada.

Eng. The Rembrandt House Museum  is the house in Jodenbreestraat in Amsterdam, Netherlands, where Rembrandt lived and painted for nearly twenty years. It is now a museum. Rembrandt purchased the house in 1639 and lived there until he went bankrupt in 1656, when all his belongings were auctioned. Thanks to the detailed inventory and catalogue for the auction, and also some drawings by Rembrandt, we have an unusually good idea of the contents, which has allowed the museum to reconstruct the appearance of the rooms with similar period items.

Clădirea, devenita astazi muzeu,  a fost construită între 1606 – 1607 pentru Cornelis van der Voort, în cartierul cunoscut sub numele de Anthonisbreestraat Sint. Strada a ajuns să fie numită Jodenbreestraat mult mai târziu. Casa a fost construită pe două loturi, în partea de est a oraşului. Mulţi comercianţi bogati şi artişti s-au stabilit în această parte nouă a oraşului.

Eng.The building was constructed in 1606 and 1607 for Cornelis van der Voort in what was then known as the Sint Anthonisbreestraat. The street did not come to be called Jodenbreestraat until later. The house was built on two lots in the eastern part of the city. Many rich merchants and artists settled in this new part of town.

În acestă perioada (1606-7), Rembrandt si-a stabilit deja reputatia ca fiind un artist de calitate. În acelaşi an, cand el a cumpărat casa, artistul a castigat prestigioasa comanda de a picta “Rondul de Noapte” (Night Watch). Deşi el a câştigat o mulţime de bani, Rembrandt nu a putut sau nu a dorit să-si achite ipoteca pe care a luat-o pentru aceasta casa. Acest lucru a fost în cele din urmă principalul motiv al căderii lui financiare. Între 1652 şi 1656 Rembrandt a făcut încercări disperate de a obţine bani pentru a achita datoria. El nu a reuşit şi a fost forţat să intre în faliment.

Eng.At this time Rembrandt had already established his reputation as an artist. In the same year he bought the house, he was awarded the prestigious commission to paint the Night Watch. Although he was earning a lot of money, Rembrandt was unable—or unwilling—to pay off the mortgage. This was eventually to bring about his financial downfall. Between 1652 and 1656 Rembrandt made frantic attempts to get his hands on money to pay off his debt. He did not succeed and was forced into bankruptcy.

Regina Wilhelmina a deschis oficial Muzeul Rembrandt la 10 iunie 1911. La sugestia pictorului Jan  Veth, unul dintre membrii primului consiliu de administraţie al muzeului s-a hotărât să se adune o colecţie din gravurile lui Rembrandt, considerate exponate mai facile pentru incaperile casei, in care au si fost create, Astăzi, Casa Rembrandt  atrage un mare număr de vizitatori, cu o expozitie permanentă din gravurile lui Rembrandt şi cu expoziţii importante care includ originale sau copii ale lucrarilor lui. Numărul tot mai mare de vizitatori a silit o extindere a muzeului. Facilităţile publice, precum şi camere de expoziţie s-au mutat intr-o noua aripa. Acest transfer a făcut posibil pentru a pastra casa lui Rembrandt asa cum a fost.

Eng. Queen Wilhelmina officially opened the Rembrandt House Museum on 10 June 1911. At the suggestion of the painter Jan Veth, one of the members of the museum’s first board of governors, it had been decided to assemble a collection of Rembrandt’s etchings, which, it was felt, could hardly be better displayed than in the house in which most of them were made.

Today the Rembrandt House Museum attracts a great many visitors with its permanent display of Rembrandt’s etchings and with important exhibitions. The growing numbers of visitors meant that the museum had to expand. The public facilities and exhibition rooms have been moved to a new wing. This transfer has made it possible to restore Rembrandt’s house.

Bibliografie, note si citate:

Rembrandt House Museum website
Wikicommons (Eng)

Reclame