Etichete

, ,

Scoala de la Cuzco (Escuela Cuzqueña) a fost un nucleu al tradiţiei artistice romano-catolice cu sediul în Cusco, Peru (fosta capitala a Imperiului Incas). Aceasta traditie, cunoscuta sub numele Escuela Cuzqueña, a fost “implantata” si dezvoltata in timpul perioadei coloniale, în secolele XVI, XVII si XVIII. Aceasta tradiţie nu a fost limitată numai in Cuzco, răspândindu-se si în alte oraşe din Anzi, apartinand astazi  Boliviei şi Ecuadorului.

Eng. The Cuzco School (Escuela Cuzqueña) was a Roman Catholic artistic tradition based in Cusco, Peru (the former capital of the Inca Empire) during the Colonial period, in the 16th, 17th and 18th centuries. It was not limited to Cuzco only, but spread to other cities in the Andes, as well as to present day Bolivia and Ecuador.

Tradiţia Cuzco a fost iniţiată după cucerirea spaniolă a Imperiului Inca din 1534, fiind considerat primul centru artistic, care a transferat sistematic tehnici artistice europene in  America Latina.

Eng. The tradition originated after the 1534 Spanish conquest of the Inca Empire, and it is considered the first artistic center that systematically taught European artistic techniques in the Americas.

Picturile Cusqueña au reprezentat o formă de artă religioasă al cărei scop principal a fost didactic.  Stapanirea spaniolă a urmărit să convertească la catolicism populatia incaşă, trimitand  un grup de artişti la Cusco.  Aceşti artişti au format o şcoală pentru oamenii Quechua (incasi) şi metişii care s-au nascut datorita ocupatiei spaniole. In acest centru au fost  predate  desenul si pictura in ulei.

Eng. The Cusqueña paintings were a form of religious art whose main purpose was didactic. The Spanish, who aimed to convert the Incas to Catholicism, sent a group of religious artists to Cusco. These artists formed a school for Quechua people and mestizos, teaching them drawing and oil painting.

Marele patron  al artiştilor din Cuzco a fost episcopul Manuel de Lollinedo y Angulo, care a fost un colectionar de  arta europeană, care a pus la dispoziţia   artistilor  peruani aceasta colectie. El a promovat şi a sprijinit financiar  multi artisti talentati, cum ar fi Cusqueña Basilio Santa Cruz Pumacallao, Antonio Sinchi Inka Roca, Rivera şi Marcos Rivera.

Eng. A major patron of the Cuzco artists was Bishop Manuel de Lollinedo y Angulo, who collected European art and made his collection available to Peruvian artists. He promoted and financially assisted such Cusqueña artists such as Basilio Santa Cruz Pumacallao, Antonio Sinchi Roca Inka, and Marcos Rivera.

În 1688 membrii spanioli şi metisi ai breslei pictorilor din  Cuzco  au ales să se despartă de pictorii indieni. Acest ruptură a condus la faptul ca pictorii indigeni Quechua sa-si dezvolte stiluri proprii, bazate pe cele mai recente lucrări de artă europene. Ei au creat, de asemenea, o tradiţie de pictura a monarhilor Inca – o plecare de la teme religioase creştine şi o expresie de mândrie culturală proprie.

Eng. In 1688 Spanish-born and mestizo members of the Cuzco painting guild chose to break ranks with the Indian painters. This split led to the far more numerous Quechua Indian painters developing their own styles, based upon the latest European art works. They also created a tradition of painting Inca monarchs – a departure from Christian religious themes and an expression of cultural pride.

Bibliografie, note si citate:

Fane, Diana, ed. Converging Cultures: Art & Identity in Spanish America. New York: Harry N. Abrams Inc., 1996.
Wikicommon (Es & Eng.)

Reclame