Etichete

,

Ţara Galilor (Wales) este o regiune care face  parte din Regatului Unit, fiind mărginită la est  de Anglia şi de Oceanul Atlantic şi Marea Irlandei la vest. Ţara Galilor are o populaţie de trei milioane de locuitori şi o suprafaţă totală de 20779  kilometri patrati. În timpul Epocii de Fier şi perioadei medievale timpurie, Ţara Galilor a fost locuita de celtici bretoni. O identitate distinctă naţionala a welshilor a apărut în secolele de după retragerea romană din Marea Britanie (sec al V-lea) , Ţara Galilor fiind considerata ca una dintre naţiuni celtice moderne.

Eng. Wales is a country that is part of the United Kingdom and the island of Great Britain, bordered by England to its east and the Atlantic Ocean and Irish Sea to its west. It has a population of three million, and a total area of 20,779 km2. During the Iron Age and early medieval period, Wales was inhabited by the Celtic Britons. A distinct Welsh national identity emerged in the centuries after the Roman withdrawal from Britain in the 5th century, and Wales is regarded as one of the modern Celtic nations today.

Deşi Ţara Galilor împărtăşeşte o istorie politică şi socială similara cu restul Marii Britanii, a păstrat insa o identitate culturală distinctă. Ţara Galilor este oficial bilingvă, folosind limbile engleză şi galeza, limbi cu statut egal. Limba galeza este un element important al culturii galeze, iar utilizarea ei a devenit o politica naţională. Peste 580.000 vorbitori de galeza trăiesc în Ţara Galilor, mai mult de 20% din populaţie.

Eng. Although Wales shares a close political and social history with the rest of Great Britain, it has retained a distinct cultural identity. Wales is officially bilingual, the Welsh and English languages having equal status. The Welsh language is an important element of Welsh culture, and its use is supported by national policy. Over 580,000 Welsh speakers live in Wales, more than 20% of the population.

Castelul Cardiff – Cardiff Castle (1)

Am dorit prezentarea acestui castel in primul rand pentru frumusetea lui, dar si pentru faptul ca este un exemplu edificator pentru ceea ce este Regatul Unit, un exemplu de sincrezie britanica, care deapana povestea istorica si culturala a acestui popor insular.

Castelul Cardiff (galeza: Castell Caerdydd) este un castel medieval şi domeniu Victorian, in stilul  renaşterii, cu multe elemente de arhitectura gotica, construit pe situl unui castel normand, la randul lui  ridicat peste un fort roman, în cartierul Castelului din Cardiff, capitala Ţării Galilor. Pe locul castelului de astazi au existat  cel puţin două forturi romane anterioare. Primul a fost construit, probabil, in anul 55 d.Hr, dupa cucerirea teritoriului si infrangerea Silurilor. Al doilea – cu doua secole mai târziu, pe la mijlocul secolului al-III-lea.

Eng. Cardiff Castle (Welsh: Castell Caerdydd) is a medieval castle and Victorian architecture Gothic revival mansion, transformed from a Norman keep erected over a Roman fort in the Castle Quarter of Cardiff, the capital of Wales. There may have been at least two previous Roman forts on the site. The first was probably built about AD 55 during the conquest of the Silures tribe. From the late 2nd to the mid-3rd century.

Castelul Normand a fost construit si inconjurat cu un şant umplut cu apa de mare pe locul castrului romane.  Castrul roman si ramasitele normande au fost descoperite de  al III-lea Marchiz de Bute.  Turnul normand păstrează ramasite ramase din constructia originala, construita in anul 1091 de Robert Fitzhamon, lord de Gloucester şi cuceritorul  de la Glamorgan. În secolul 18 castelul a devenit proprietatea lui John Stuart, al III-lea Marchiz de Bute, care a devenit, prin sotia lui, din casa Herbert, un proprietar important în zonă. Moştenitorii lui au dezvoltat docurile, care au transformat Cardiff dintr-un sat de pescari  intr-un port important (exportator de cărbune)  în timpul secolului al XIX-lea.

Eng. The Norman keep was built on a high motte on the site of a Roman castra, first uncovered during the third Marquess of Bute’s building campaign. The Norman keep, of which the shell remains, was constructed about 1091 by Robert Fitzhamon, lord of Gloucester and conqueror of Glamorgan. In the 18th century the castle became the property of John Stuart, 3rd Earl of Bute, who became through his Herbert wife a major landowner in the area, and whose heirs developed the docks that transformed Cardiff from a fishing village to a major coal exporting port during the 19th century.

La inceputul secolul al XIX-lea, iniţialul castel normand a fost extins şi remodelat intr-un stil gotic de tatăl lui Bute al III-lea (al II-lea Marchiz de Bute). Al III-lea Marchiz de Bute a comandat o reconstruire a castelului cu ajutorul arhitectului Bruges. Burges, plin de imaginaţie, mare cunoscator si cu un  talent arhitectural şi decorativ, de o inventivitate stralucita a reusit sa transforme  Castelul Cardiff in  cel mai mare succes din toate “castelele fantastice” ale secolului al XIX-lea.

Eng. In the early 19th century the original Norman Castle had been enlarged and refashioned in an early Gothic Revival style for Bute’s father. Bute ask Burges to rebuild the castle.  Burges’s imagination, his scholarship, his architectural and decorative talents, his inventiveness and his sheer high spirits that combined to make Cardiff Castle the „most successful of all the fantasy castles of the nineteenth century.

Ne vom continua vizita in acest splendid castel in Postarea de maine.

Bibliografie, note si citate:

J. Mordaunt Crook, The Strange Genius of William Burges  National Museum of Wales, 1981.
Newman, John, The Buildings of Wales: Glamorgan Penguin, 1995
Hall, Michael, The Victorian Country House from the Archives of Country Life Aurum Press, 2009
Web. Cardiff Castle Official Website
WikiCommon (Eng.)

Reclame