Etichete

, , , ,

Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost singurul exponent al comunităţii săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa(1717 – 1780), cea dintâi funcţie ocupată fiind aceea de cancelar aulic al Transilvaniei.  Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada constituirii colecţiei sale de pictură, menţionată în 1773 în Almanach de Vienne drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare care putea fi admirată în mediul cultural vienez al vremii.

Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal (constând din pinacotecă, cabinet de stampe, bibliotecă şi o colecţie numismatică) au luat naştere mai ales intre anii 1759 şi 1774. Se cunosc puţine informaţii privind modul lor de constituire, primele înregistrări referitoare la achiziţii de tablouri în documentele familiei Brukenthal apărând în 1770, dată la care nucleul pinacotecii trebuie să fi fost deja format. Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între anii 1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal construieşte la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu, după modelul palatelor vieneze.

Eng. Samuel von Brukenthal (1721–1803) was the Habsburg governor of the Grand Principality of Transylvania between July 6, 1774 and January 9, 1787. He was a baron of the Holy Roman Empire, and personal advisor of Empress Maria Theresia. His home, a large palace in Sibiu, is currently home to the Brukenthal National Museum (formed around the collections he gathered, and expanded from a public exhibit first opened in 1817).

Palatul Brukenthal este unul dintre cele mai însemnate monumente în stil baroc din România, construirea clădirii petrecându-se în etape, între anii 1778 –1788. Edificiul a fost ridicat pentru a servi drept reşedinţă oficială a baronului şi sediu al colecţiilor sale. Faţada principală a palatului, ieşită mai în faţă în comparaţie cu frontul celorlalte clădiri din piaţă, este o realizare târzie, în stil Baroc auster. Elementul central al faţadei este ancadramentul de piatră al portalului, susţinut de coloane, deasupra cărora se ridică antablamentul. Ancadramentul este decorat cu elemente de plastică precum blazonul aurit al lui Samuel von Brukenthal şi alte elemente decorative in stil baroc: urne, rozete şi festoane.

Eng. The Brukenthal Palace in Sibiu represents one of the Baroque treasures in Central Europe. The construction of this imposing edifice had as no other purpose, from the very beginning, than the creation of a propitious background for the conservation of an art collection and of antiquities having an inestimable value.

The palace is not the only public building named after him, there is also a school which is situated near the palace, right across from the Protestant Cathedral. The Samuel von Brukenthal Gymnasium is the oldest German school in Romania. The school was mentioned the first time in 1380. The present building was erected in the 18th century. The Samuel von Brukenthal Gymnasium is a school with instruction in the language of the German minority. The school is still one of the best schools in the country.

Portalul principal se deschide spre pasajul de trecere (compartimentat în trei travee), prin care se poate accede în curtea palatului. Palatul construit de către Samuel von Brukenthal are un plan dreptunghiular, închizând între laturile sale o curte interioară.

Un al doilea portal se află în fundalul primei curţi. Deşi are un concept similar cu cel al primului portal, este susţinut de atlaţi, nu de coloane. Prin acest portal se face trecerea în curtea a doua, unde iniţial se aflau grajdul şi alte anexe gospodăreşti.

Începând cu anul 2006, Palatul Brukenthal a fost supus unui proces de modernizare care a continuat şi în anii următori. Astfel, într-un context dominat de muzee de mari dimensiuni, cu colecţii vaste, trebuie avut in vedere  particularitatea experimentala ce caracterizează şi va continua să caracterizeze acest segment al Muzeului Naţional Brukenthal şi evoluţia sa în cadrul procesului de adaptare a unei clădiri baroc de secol XVIII la cerinţele muzeografiei moderne privind expunerea, conservarea, ambianţa generală. Deoarece procese de acest gen sunt tot mai rar întâlnite,  imaginea aflată într-o dinamică a elaborării pe care o afişează Palatului Brukenthal va suscita atât interesul specialiştilor cât şi pe cel al vizitatorilor.

Eng. Starting in the year 2006, Brukenthal Palace has been undergoing an ample process of modernisation that was projected to go on for years to come. The main thrust was our desire – in a world dominated by large museums with huge collections – to draw the public’s attention to a particular experience that is offered and will continue to be offered by this segment of the Brukenthal Museum, involving its evolution within a process of adaptation of an 18th century Baroque palace to the demands of modern museography, in terms of exhibition, conservation and general ambience. Knowing that such processes are ever more rarely occurring, we hope that the dynamic image of its implementation in the Brukenthal Palace will meet with the interest and appreciation of both the specialists and the general public.

Surse:

Web. Brukenthal National Museum, Sibiu/Hermannstadt, Romania
Wikicommon (Eng & De).

Reclame