Etichete

, , ,

Galeria de Artă Veche Românească

Galeria de Artă Veche Românească conservă un număr de peste 9.500 de piese, colecţia fiind cea mai mare şi mai importantă de acest gen din ţară. Reprezentativă pentru cele trei provincii istorice româneşti, Moldova, Ţara Românească şi Transilvania, ea ilustrează modul în care, pe parcursul a cinci secole (XIV – XIX), particularităţile artistice locale s-au grefat pe fondul vechi de tradiţie bizantină, ori au asimilat influenţe din arta occidentală, pentru a da naştere unor forme artistice originale.Colecţiile sale, istoric constituite, au avut o evoluţie ale cărei începuturi coboară în timp până în secolul al XIX-lea. Fondul principal s-a format pe baza transferurilor unor colecţii publice muzeale organizate imediat după Unirea Principatelor.

Ideea constituirii unui muzeu naţional apare imediat după prefacerile politice şi sociale declanşate în anul 1848, ca o consecinţă a dezvoltării conştiinţei naţionale. În spiritul acestei idei ia fiinţă în 1864 Muzeul Naţional de Antichităţi, care a funcţionat în sediul Universităţii din Bucureşti şi în cadrul căruia au fost expuse pentru prima oară cele mai reprezentative piese de artă medievală aflate astăzi în colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României. Mai multe aici.

Eng. Romanian Medieval Art. The Department of Romanian Medieval Art, which holds the largest and valuable collection of its kind in Romania, was established in 1953, and was opened to the public six years later, in 1959. It illustrates the way local art blended Byzantine tradition with Western elements, integrating Eastern and Western influences into a singular original synthesis. Over 9,500 works drawn from all three Romanian Principalities – Walachia, Moldavia and Transylvania – span five centuries of artistic achievement, from late fourteenth century through early nineteenth century.

The patrimony include icons, fresco fragments, embroideries and textiles, illuminated manuscripts and rare books, silver, jewelry, woodcarvings, metalwork, and ceramics. The core of the present patrimony came to the Museum from public collections (primarily from the National Museum of Antiquities) created after the Union of the Romanian Principalities in 1859. Fore more details, click here.


Artă românească modernă

Cele peste 8794 de picturi şi mai mult de 2118 de sculpturi, care alcătuiesc patrimoniul Galeriei de Artă Românească Modernă, constituie cea mai cuprinzătoare şi mai valoroasă colecţie de acest fel din ţară. Acest patrimoniu a sporit paralel cu evoluţia artei româneşti moderne, dacă ţinem seama că prima colecţie de lucrări de artă naţională, adăpostită la colegiul Sfîntul Sava din Bucureşti, s-a constituit în anul 1834. Aceasta avea să devină în 1864 Pinacoteca Statului, principalul furnizor al actualei galerii. Acestui fond valoros, îndeosebi pentru creaţii din prima jumătate a secolului al XIX-lea, i s-au adăugat piese reprezentative din patrimoniul muzeelor Anastase Simu, Toma Stelian, Kalinderu, Al. Saint-Georges; lucrări importante provin de asemenea de la Pinacoteca Municipiului Bucureşti, Banca Naţională, Eforia Spitalelor Civile, Academia Română, precum şi din colecţia Coroanei României.

Redeschisă publicului în martie 2001, actuala expunere a Galeriei cuprinde aproximativ 736 de lucrări expuse în aripa Ştirbei a fostului Palat Regal, la etajul doi. Concepţia expunerii urmăreşte cronologic tendinţele artistice autohtone, descriind traseul artei româneşti în ultimele două secole, de la începutul secolului al XIX-lea – ilustrat prin desprinderea de arta bisericeasca – la epoca marilor clasici ai artei româneşti (Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Constantin Brâncuşi, Dimitrie Paciurea) şi până la arta contemporană. Mai multe aici.

Eng. The Department of Romanian Modern Art holds more than 8,600 paintings and 2,000 sculptures, which represent the largest and finest collection of Romanian art in the country. The history of this collection largely reflects the development of Romanian modern art itself. The first collection of paintings by Romanian artists in Bucharest dates back to 1834. In 1864 it was given the name the State Picture Gallery. Notable works from smaller museums in Bucharest, such as Anastase Simu, Toma Stelian, Kalinderu, Al. Saint-Georges, were added to the valuable patrimony of the department. Other masterworks by Romanian artists came from the Bucharest Picture Gallery, the National Bank, the Romanian Academy, the Administration of Hospitals, and the collection of the Romanian Crown. Since its establishment in 1948, the Department of Romanian Modern Art has also increased its patrimony through gifts, donations and acquisitions.

The department was closed following the events in December 1989 and reopened to visitors in March 2001. Approximately 700 works, organized chronologically, offer an overview of the evolution of the Romanian artistic trends from the early nineteenth century – when art in Romania became entirely secular – through to late nineteenth-early twentieth century, the age of the great masters of Romanian art (Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Constantin Brâncuşi, Dimitrie Paciurea). Contemporary art works round out the collection.

Sursa: MNAR Web

Reclame