Etichete

, , ,

Continuare din postarea precedenta. Bisericile pictate din nordul Moldovei apartin unor mănăstiri ortodoxe din judetul Suceava, construite la sfârsitul secolului al XV-lea si începutul celui de-al XVI-lea.

Mănăstirea Suceviţa. Mănăstirea Sucevița este situată la 18 km de Rădăuți (județul Suceava), înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Tradiția așează pe valea râului Sucevița, între dealuri, o biserică din lemn și o schivnicie de pe la începutul veacului al XVI-lea.

Legenda spune că, mai târziu, pentru răscumpărarea a cine știe căror păcate, o femeie a adus cu carul ei tras de bivoli, timp de treizeci de ani, piatra necesară actualei construcții. Documentar, mănăstirea este atestată la 1582, în vremea domnitorului Petru Șchiopul. Monumentul este în realitate ctitorie comună a familiilor Movileștilor (mari boieri, cărturari și chiar domnitori ai Moldovei și Țării Românești, sec. XVI-XVII).

Eng. Sucevița Monastery is an Eastern Orthodox convent situated in the Northeastern part of Romania. It is situated near the Suceviţa River, in the village Sucevița, 18 km away from the city of Rădăuţi, Suceava County. It is located in the southern part of the historical region of Bukovina. It was built in 1585 by Ieremia Movilă, Gheorghe Movilă and Simion Movilă.

Construit în stilul arhitecturii moldovenești – îmbinare de elemente de artă bizantină și gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici de lemn din Moldova, edificiul, de mari proporții, păstrează planul trilobat și stilul statornicit în epoca lui Ștefan cel Mare, cu pridvorul închis. Notă aparte fac celelalte două mici pridvoare deschise (stâlpi legați prin arcuri în acoladă) plasați mai târziu pe laturile de sud și de nord; prin excelență „muntenești”, ele constituie un evident ecou al arhitecturii din Țara Românească.

Eng. The architecture ot the church contains both Byzantine and Gothic elements, and some elements typical to other painted churches of northern Moldavia. Both interior and exterior walls are covered by mural paintings, which are of great artistic value and depict biblical episodes from the Old and New Testament. The paintings date from around 1601, which makes Suceviţa one of the last monasteries to be decorated in the famous Moldavian style of exterior paintings.

Biserica Arbore. Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore (cunoscută și ca Biserica Arbore) este o biserică ortodoxă construită în anul 1502, în satul Arbore, din comuna omonimă (județul Suceava), de către hatmanul Luca Arbore. Boierul Luca Arbore este fiul bătrânului Arbore, pârcălabul de Neamț. El a îndeplinit o lungă perioadă (din 1486) rangul de portar al Sucevei, fiind unul dintre marii boieri ai lui Ștefan cel Mare (1457-1504), sfetnicul de seamă al lui Bogdan cel Orb (1504-1517) și tutorele politic al lui Ștefăniță Vodă (1517-1528). Hatmanul Luca Arbore a fost decapitat în aprilie 1523 la Curtea domnească din Hârlău, din ordinul domnitorului Ștefăniță Vodă fiind acuzat de trădare de către voievod, dar nu a fost găsit vinovat și nici măcar judecat. După moartea sa, în urma unei porunci a domnitorului au fost uciși și doi fii ai hatmanului: Toader și Nichita.

Eng. Arbore is best known for its church, dedicated to Saint John the Baptist. Its painted church was the first Moldavian painted church to be included on the UNESCO World Heritage List. The monastery and the commune are named after the boyar Luca Arbore who built the church in 1503. The construction of the church was completed in about 5 months. Its exterior paintings date from 1541 and were made by Dragoş Coman. Painting the church took about 40 years.

Prima atestare a satului Arbore are loc într-un document întocmit la 15 ianuarie 1418, la curtea domnitorului Alexandru cel Bun (1400-1432). Această localitate a făcut parte din moșia Solcii, ale cărei pământuri se întindeau de la Pietrele Muierii până în apa Sucevei, cuprinzând toate localitățile din acest areal. Inițial, satul s-a numit Solca de Jos.

La 7 martie 1502, Luca Arbore a cumpărat satul Solca de la nepoții lui Cârstea Horaeț și ai lui Șandru Gherman.  În primele zile ale lunii următoare, el a început să construiască o curte domnească și o biserică pe moșia acestui sat. Biserica a fost construită pe locul unui schit străvechi și era destinată a servi ca necropolă a familiei Arbore.  Lucrările de construcție au început la 2 aprilie 1502 și au fost finalizate, în același an, la 29 august, după cum atestă pisania. Picturile murale ale bisericii au fost facute de Dragoş Coman si urmasii lui timp de 40 de ani.

End. The outside paintings on the western wall are the most well preserved, as opposed to those on the northern facade, which suffered extensive weather-related damage. This damage arose mostly because the church roof was plundered by marauding Cossack troops and melted in order to make bullets (the original roof was made of lead).

Biserica s-a degradat în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Locașul de cult a rămas fără acoperiș până când nordul Moldovei a fost ocupat de austrieci. Intemperiile produse în această perioadă au dus la deteriorarea picturii interioare. Acoperisul de plumb a fost folosit de cazaci, care au pustiit regiunea, pentru producerea de cartuse.

Bibliografie, note si citate:

I. Constantinescu – “România de la A la Z. Dicționar turistic” (Ed. Stadion, București, 1970).
Mitropolia Moldovei și Sucevei – “Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei” (Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1974).
WikiCommon (Ro & En.)

Reclame