Etichete

, , ,

Bisericile pictate din nordul Moldovei apartin unor mănăstiri ortodoxe din judetul Suceava, construite la sfârsitul secolului al XV-lea si începutul celui de-al XVI-lea.

Mănăstirea Moldoviţa –   este o ctitorie din 1532 a domnitorului Petru Rareş. Zidul de incintă închide un patrulater cu latura de 40 m, grosimea de 1,20 m şi înălţimea de 6 m. În colţul de nord-vest se află clisiarniţa, construită la începutul secolului al XVII-lea; aceasta este una dintre puţinele locuinţe moldoveneşti din secolul XVI-XVII, fiind construită între 1610-1612 de Efrem, egumenul Moldoviţei. Pictura Moldoviţei, realizată la 5 ani după ridicarea bisericii, reprezintă, alături de pictura Voroneţului, un excepţional document artistic al epocii de mare strălucire spirituală a lui Petru Rareş. Tendinţa de umanizare a figurilor divine, prezenţa simţămintelor profund omeneşti în multe din scenele ciclului evanghelic sunt trăsături proprii minunatelor fresce care şi-au păstrat nealterate prospeţimea şi strălucirea culorilor.

Eng. Moldovita Monastery was built by Petru Rareş in 1532. The precinct wall closes a 40 m wide, 1,20 m thick and 6 m high quadrilateral. In the northwest corner is clisiarnita, built at the beginning of the 17th century. It is one of the few Moldavian dwellings from 16-17th century built between 1619-1612 by Efrem, Moldovita’ s Superior. Moldovita’ s painting was done 5 years after the building of the church and represents together with Voronet an exceptional artistic document of the Petru Rares highly spiritual age. The tendency to humanize the divine faces, the presence of the powerful human feelings in most of the Evangelic cycle scenes, these are the characteristics of the beautiful frescoes that kept untouched the freshness and the brightness of the colors.

Mânăstirea Voroneţ –  este situată în satul cu acelasi nume, la 36 km de Suceava si la numai 4 km de centrul orasului Gura Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Stefan cel Mare. Biserica a fost ridicată în anul 1488 în numai patru luni si jumătate, ceea ce constituie un record pentru acea vreme.

Legenda “originii” bisericii uneste pe vecie două mari personalităti din destinul nostru national: ctitorul mănăstirii Stefan cel Mare si cuviosul părinte Daniil, primul staret al mănăstirii, unul din cei mai mari sfinti pe care i-a odrăslit pământul Moldovei, sihastru si duhovnic vestit. O sfântă candelă aprinsă veghează mormântul Sfântului Daniil Sihastru de unde obstea mănăstirii ia binecuvântarea pentru slujbele de dimineată, după-amiază si de la miezul noptii. Viata monahală s-a întrerupt in anul 1785 dupa anexarea Bucovinei la Imperiul Habsburgic si s-a reluat în anul 1991.

Eng Voroneţ is a monastery in Romania, located in the town of Gura Humorului, Moldavia. It is one of the famous painted monasteries from southern Bukovina, in Suceava County. Between May and September 1488, Stephen III of Moldavia (known as „Stephen the Great”, in Romanian Stefan cel Mare) built the Voroneţ Monastery to commemorate the victory at Battle of Vaslui. A legend tells us that Stephen the Great, in a moment of crisis during a war against the Ottoman Turks, came to Daniel the Hermit at his skete in Voronet and asked for advice. After he won the battle against the Turks, keeping his promise to the monk, the Prince built a new church, dedicated to Saint George, the „bringer of victory in battle”.

Mănăstirea Humor (Mănăstirea Humorului) este o mănăstire ortodoxă, construită în anul 1530, în satul Mănăstirea Humorului, din comuna omonimă (aflată în prezent în judetul Suceava) de către Petru Rareş  si marele lui logofăt Toader Bubuiog. Biserica mănăstirii are hramurile Adormirea Maicii Domnului (sărbătorit în fiecare an pe 15 august) si Sfântul Mucenic Gheorghe (sărbătorit la 23 aprilie).

Autoritățile habsburgice au desființat Mănăstirea Humor în baza Ordonanței Imperiale din 19 iunie 1783 a împăratului Iosif al II-lea (1780-1790), trecând toate pământurile și fondurile administrate de Episcopia Rădăuților „sub povățuirea stăpânirii împărătești și a crăieștii măriri”.  După desființarea mănăstirii, chiliile s-au ruinat aproape complet. Biserica a fost transformată în biserică parohială. În clădirile din fostul ansamblu monahal a funcționat o școală pentru copiii localnicilor, iar din 1850 acestea au fost folosite ca depozit pentru materialele autorităților austriece.

In anul 1530, la vreo 500 m mai spre nord-vest de ruinele vechii biserici, marele logofăt Toader Bubuiog a început construirea unei noi biserici de piatră. Ctitorul acestei biserici era un înalt demnitar politic, detinând dregătoriile de pârcălab de Roman (1516-1523) si mare logofăt al Moldovei (1525-1537). În perioada domniei lui Petru Rares, el a îndeplinit misiuni diplomatice în Transilvania (1527), Turcia (1528) si Polonia (1532). A fost căsătorit cu Anastasia, fiica logofătului Ioan Tăutu.

Eng. Humor Monastery located  about 5 km north of the town of Gura Humorului, Romania. It is a monastery for nuns dedicated to the Dormition of Virgin Mary, or Theotokos. It was constructed in 1530 by Voievod Petru Rareş and his chancellor Teodor Bubuiog. The monastery was built over the foundation of a previous monastery that dated from around 1415. The Humor monastery was closed in 1786 and was not reopened until 1990.

Humor was one of the first of Moldavia’s painted monasteries to be frescoed and, along with Voroneţ, is probably the best preserved. The dominant colour of the frescoes is a reddish brown. The master painter responsible for Humor’s frescoes, which were painted in 1535, is one Toma of Suceava.

Bibliografie, note si citate:

I. Constantinescu – „România de la A la Z. Dicționar turistic” (Ed. Stadion, București, 1970).
Mitropolia Moldovei și Sucevei – „Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei” (Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1974).
Turism Center Bucovina
CrestinOrtodox.ro – Manastirea Voronet
WikiCommon (Ro & En.)

Reclame