Etichete

, ,

Stilul romanic este caracteristic spatiului european in  secolele XI-XIII. Pictura a fost considerată o cale eficientă pentru învătarea principiilor religioase de către populatie, ilustrând Biblia sau Cărtile de Rugăciuni si dedicând interiorul bisericilor gloriei lui Dumnezeu. În acea vreme existau foarte putine persoane care stiau să citească; din acest motiv scopul frescelor era acela de a face crestinismul mai usor de înteles si de a-i familiariza pe profani cu continutul biblic. În fresce, culoarea era aplicată direct pe tencuiala umedă cu care fuziona pentru a forma una dintre cele mai durabile forme de pictură murală. Aceste manifestri artistice occidentale au fost profund influentate de pictura murala bizantina.

Eng. Romanesque art refers to the art of Europe from approximately 11th  to 13th century, or later, depending on region. The term was invented by 19th century art historians, especially for Romanesque architecture, which retained many basic features of Roman architectural style. The large wall surfaces and plain, curving vaults of the Romanesque period lent themselves to mural decoration. Romanesque art was also greatly influenced by Byzantine art, especially in frescoes and walls painting.

Picturi murale. Biserica din Saint-Savin sur Gartempe din Franta, este decorată cu picturi care redau vizual atât martiriul Sf. Savin, cat si pe cel al Sf. Ciprian. În pridvor există scene care înfătisează Sfârsitul Lumii si Judecata de Apoi; pe bolta naosului sunt reprezentate episoade din Vechiul Testament; chiar si galeria situată deasupra pridvorului relatează in picturi despre trecerea lui Hristos, ca o aducere aminte a modului de izbăvire al omenirii, prin sacrificiul crucificării. Catedrala din Canterbury a fost decorată si ea, în decursul secolului al 12-lea, cu picturi murale.

Eng. The large wall surfaces and plain, curving vaults of the Romanesque period lent themselves to mural decoration. One of the most intact schemes to exist is that at Saint-Savin-sur-Gartempe in France. The long barrel vault of the nave provides an excellent surface for fresco, and is decorated with scenes of the Old Testament, showing the Creation, the Fall of Man and other stories including a lively depiction of Noah’s Ark complete with a fearsome figurehead and numerous windows through with can be seen the Noah and his family on the upper deck, birds on the middle deck, while on the lower are the pairs of animals.

Manuscrise iluminate. În general, picturile mai mici pot fi găsite doar în ilustratiile manuscriselor; si, din nou, majusculele împodobite sunt des utilizate în lucrările cu teme religioase. Într-adevăr, Biblia si Cartile de Rugăciuni erau foarte bogat ilustrate – ca act de adânca devotiune din partea călugărului ce le executa si ele reflectau adesea vanitatea patronului, care era dispus să-si etaleze bogătia, comandând lucrări atât de elaborate. Despre miniaturile mai tarzii am vorbit in postarile mele anterioare; de mentionat ca stilul celor create in aceasta perioada a fost mai rudimentar, dar la fel de estetic.

Eng. Manuscript illumination. A number of regional schools converged in the early Romanesque illuminated manuscript: the „Channel school” of England and Northern France was heavily influenced by late Anglo-Saxon art, whereas in Southern France the style depended more on Iberian influence, and in Germany and the Low Countries, Ottonian styles continued to develop, and also, along with Byzantine styles, influenced Italy. By the 12th century there had been reciprocal influences between all these, although naturally regional distinctiveness remained.

Bibliografie, note si citate:

G Schiller, Iconography of Christian Art, Vol. II,1972
Atroshenko and Judith Collins, The Origins of the Romanesque, Lund Humphries, London, 1985
Wikicommons (Eng, Fr, Ro)

Reclame