Etichete

, ,

Tradiţia atelierelor de pictura persane  şi diviziunea muncii în cadrul lor complică atribuirea picturilor unui singur maestru. O parte a picturilor sunt semnate cu numele artistului, alteori, cu o mica imagine figurativa a unui personaj secundar,  fundalul unei constructii, cel mai adesea cu o notă adăugată în pagină sau în altă parte a picturii, de multe ori  autorul este incert si atribuirea se face cu ajutorul stilului, a locatiei sau a tematicii.

Eng. The workshop tradition and division of labour within both an individual miniature and a book, as described above, complicates the attribution of paintings. Some are inscribed with the name of the artist, sometimes as part of the picture itself, for example as if painted on tiles in a building, but more often as a note added on the page or elsewhere; where and when being often uncertain.

Din cauza naturii lucrărilor, a referinţelor literare şi istorice ale artiştilor, chiar dacă sunt invocate nu permit identificarea precisa a unor picturi specifice, deşi există si excepţii. Marele maestru Kamal ud-Din Behzad Herawī, sau Behzad, lider miniaturist al erei Timuride (1370 – c. 1526) târzii şi fondator al şcolii Safavide (dinastia Safavida intre 1501–1736) , a rămas cel mai cunoscut în lumea persana şi mai tarziu in toata lumea  cu  cel puţin o parte a operei sale. Identificarea a fost facuta si prin semnatura, dar si prin stilul lui inconfundabil.

Eng. Because of the nature of the works, literary and historical references to artists, even if they are relied upon, usually do not enable specific paintings to be identified, though there are exceptions. The reputation of Kamāl ud-Dīn Behzād Herawī, or Behzād, the leading miniaturist of the late Timurid era, and founder of the Safavid school, remained supreme in the Persianate world, and at least some of his work, and style, can be identified with a degree of confidence.

Kamal al-din Bihzad or Kamaleddin Behzad (c. 1450 – c. 1535) a fost un maestru pictor de miniaturi persane şi liderul  atelierelor regale din Herat şi Tabriz în perioada sfarsitului dinastiei Timuride şi începutul celei Safavid. Cele mai faimoase lucrări  ale lui Behzad includ „Seducerea lui Yusuf”, poem al lui  Bustan Sa’di din 1488 şi picturile de la manuscrisului Nizami,  Layla si Majnun (Layla si nebunul) din 1494-1495. Behzad a fost menţionat în celebrul roman al lui Orhan Pamuk, laureat al premiului Nobel,  „Numele meu este Roşu„, ca unul dintre cei mai mari pictori persani in miniatura.

Eng. Kamāl ud-Dīn Behzād (c. 1450 – c. 1535), also known as Kamal al-din Bihzad or Kamaleddin Behzad, was a painter of Persian miniatures and head of the royal ateliers in Herat and Tabriz during the late Timurid and early Safavid periods. Behzad’s most famous works include „The Seduction of Yusuf” from Sa’di’s Bustan of 1488, and paintings from the British Library’s Nizami manuscript of 1494-95 – particularly scenes from Layla and Majnun and the Haft Paykar. He is also mentioned in Orhan Pamuk’s famous novel „My Name is Red” as one of the greatest Persian miniature painters.

Bibliografie, note si citate:

Brend, Barbara. Islamic art, Harvard University Press, 1991
Titley, Norah M. Persian Miniature Painting, and Its Influence on the Art of Turkey and India: the British Library collections, 1 University of Texas Press, i983.
Britannica – Persian miniatures
WikiCommon (Eng. & Fr.)

Reclame