Etichete

, , ,

In cazul de fata,  pictura persana este reprezentata de pictura miniaturilor persane, picturi care au influentat arta celor trei mari imperii de sorginte islamica – Imperiul Persan- Sassanid, Imperiul Indian-Mogul si Imperiul Turc – Otoman. Miniatura persana este un mic tablou pe hârtie, o  ilustraţie intr-un manuscris sau o lucrare separată, destinata sa fie păstrata într-un album de astfel de lucrări (muraqqa).

Tehnicile sunt în general comparabile cu tradiţiile occidentale şi bizantine de miniaturi în manuscrise iluminate. Aceasta arta s-a dezvoltat dintr-o tradiţie bine-stabilita de fresce, care din nefericire nu s-au pastrat atat de bine ca aceste miniaturi cu rata de supravieţuire şi starea de conservare mult superioara.

Eng. A Persian miniature is a small painting on paper, whether a book illustration or a separate work of art intended to be kept in an album of such works called a muraqqa. The techniques are broadly comparable to the Western and Byzantine traditions of miniatures in illuminated manuscripts. Although there is an equally well-established Persian tradition of wall-painting, the survival rate and state of preservation of miniatures is better, and miniatures are much the best-known form of Persian painting in the West. The Persian miniature was the dominant influence on other Islamic miniature traditions, principally the Ottoman miniature in Turkey, and the Mughal miniature in the Indian sub-continent.

Pictura miniaturilor  a devenit un gen semnificativ persan incepand cu secolul al XIII-lea, prin transmiterea  influenţei chineze, după cucerirea mongola a Iranului, apogeul tehnic si tematic fiind atins în secolele XV şi XVI. Arta persana sub Islam nu a interzis complet figura umană şi asta este vizibil în numărul mare de picturi care s-au pastrat din acea perioada. Faptul a fost posibil (parţial) din cauza ca miniatura pictata  a fost  o formă de arta  privată, păstrata într-un manuscris sau un album  al unui  proprietar si rareori expusa in public. Prin urmare, pictura a fost posibila si facila mai mult  decât  picturile murale sau alte lucrări vizionate de către un public mai larg.

Eng. Miniature painting became a significant Persian genre in the 13th century, receiving Chinese influence after the Mongol conquests, and the highest point in the tradition was reached in the 15th and 16th centuries. Persian art under Islam had never completely forbidden the human figure, and in the miniature tradition the depiction of figures, often in large numbers, is central. This was partly because the miniature is a private form, kept in a book or album and only shown to those the owner chooses. It was therefore possible to be more free than in wall paintings or other works seen by a wider audience.

Coloratul luminos şi pur este una dintre caracteristicile cele mai izbitoare ale  miniaturii persane. În mod normal, toti pigmenţii folositi sunt pe bază de minerale,  care mentin culorile vii foarte bine daca sunt pastrate in conditii adecvate. Argintul este principala excepţie, fiind în principal utilizat pentru a descrie apa, care din nefericire se oxideaza, transformandu-se in negru de-a lungul timpului. Convenţiile figurative in miniaturile persane se vor schimba treptat,  de la chipurile  rotofeie rotunjite,  portretizarea caracteristica Asiei Centrale sau China in cele ale perşilor. Iluminatul este mai intotdeauna fără umbre, intr-un fel de  clar-obscur (chiaroscuro).

Eng. The bright and pure colouring of the Persian miniature is one of its most striking features. Normally all the pigments used are mineral-based ones which keep their bright colours very well if kept in proper conditions, the main exception being silver, mostly used to depict water, which will oxidize to a rough-edged black over time.[4] The conventions of Persian miniatures changed slowly; faces are normally youthful and seen in three-quarters view, with a plump rounded lower face better suited to portraying typical Central Asian or Chinese features than those of most Persians. Lighting is even, without shadows or chiaroscuro.

Bibliografie, note si citate:

Brend, Barbara. Islamic art, Harvard University Press, 1991
Titley, Norah M. Persian Miniature Painting, and Its Influence on the Art of Turkey and India: the British Library collections, 1 University of Texas Press, i983.
Britannica – Persian miniatures
WikiCommon (Eng. & Fr.)

Reclame